van links naar rechts: Patricia van Assema, Hoofddocent Universiteit Maastricht – Marion Lomme, diëtist – Kathelijne Bessems, Post-doc onderzoeker & Docent Universiteit Maastricht – Evelyne Linssen, beleidsmedewerker GGD Zuid Limburg.

Hoe het begon

In Zuid Limburg wordt de cursus “Goedkope gezonde voeding” al vanaf 2000 ingekocht door o.a. gemeenten, woningcorporaties, banken en winkelketens. In 1999 hebben diëtisten Marion Lomme en Maria Akkermans samen met GGD Zuid Limburg en Kredietbank Limburg de cursus ‘Goede voeding hoeft niet veel te kosten’ ontwikkeld met behulp van een subsidie van de Nederlandse Hartstichting. De aanleiding was dat mensen met een lagere sociaal economische status niet bereikt werden met traditionele voorlichtingsinitiatieven. De Kredietbank Limburg bereikte deze mensen wel in schuldsaneringstrajecten.

Regelmatige evaluatie en kwaliteitsbewaking

De cursus is regelmatig geëvalueerd door de Universiteit Maastricht, diëtisten en GGD, zowel op waardering door deelnemers als op verandering in voedingsgedrag. Zo is in 2012 met behulp van subsidie van ZonMW een grootschalige herziening van het programma doorgevoerd met de laatste inzichten uit onderzoek naar het bevorderen van gezond voedingsgedrag bij mensen met een klein inkomen. Het oorspronkelijk dagdeel waarin deelnemers de supermarkt bezochten, is vervangen door een opdrachtencarrousel. De naam van de nieuwe cursus is gewijzigd in “Goedkoop gezonde voeding”. 

Landelijke verspreiding

In 2015 is een e-learning module ontwikkeld door de Universiteit Maastricht in nauwe samenwerking met diëtisten Marion Lomme, Maria Akkermans en de GGD Zuid Limburg. Het doel van deze e-learning module is om de cursus “Goedkoop gezonde voeding” landelijk te verspreiden.

De cursus is ook opgenomen in de i-database van het centrum voor Gezond Leven en erkend als theoretisch goed onderbouwd. Steeds meer organisaties kopen alleen cursussen in die gecertificeerd zijn. Goedkoop Gezonde Voeding sluit hier goed bij aan.