E-learning voor cursusleiders

Als diëtist ben je gewend te denken vanuit een gezondheidsoogpunt. Mensen met een laag inkomen zijn vaak minder gemotiveerd om hun voedingsgedrag te veranderen. Hoe ga je hier als diëtist mee om? Dat en meer leer je in deze E-learning module.

Wat biedt de e-learning module?

Volledig uitgeschreven cursus “Goedkope gezonde voeding”

Alle items van de cursus zijn uitgebreid beschreven, zodat ook een diëtist met weinig ervaring in groepsbegeleiding, met de doelgroep en het thema toch meteen aan de slag kan.

Toelichting

 • Verwelkom de deelnemers en stel jezelf kort voor met je voor- en achternaam. Vertel dat je diëtist bent en de cursusleider voor de twee bijeenkomsten.
 • Vertel dat deze twee cursusbijeenkomsten gaan over goedkope en gezonde voeding.
 • Geef aan dat de bijeenkomst ongeveer twee uur duurt en of er al dan niet een pauze zal zijn.
 • Indien je gewend bent met een pauze te werken geef dan aan dat er halverwege een
 • pauze van 5-10 minuten zal zijn. Vertel hoeveel ruimte er is voor vragen.
 • Vraag de deelnemers om het geluid van hun mobiele telefoon uit te zetten.
 • Neem naambordjes voor de deelnemers mee (indien die er nog niet zijn).
 • Vertel dat je direct wilt beginnen met de eerste opdracht.

schriftelijk voorlichtingsmateriaal en opdrachten gebruiksklaar om te downloaden

Het voorlichtingsmateriaal en de opdrachten zijn voorzien van het logo “goedkoop gezonde voeding” en bevat de naam van de cursusleider.

Opdrachtenblad 1.2 Minder te besteden

Aangepaste voedingsadviezen voor deelnemers met Turkse, Marokkaanse, Hindoestaans- of Creools-Surinaamse achtergrond

Tips en informatie over Turkse, Marokkaanse, Hindoestaans-Surinaamse en Creools-Surinaamse voedingsgewoonten met een uitgebreide voedingsmiddelentabel waarin voorkeursproducten zijn opgenomen.

Voorbeeld

Aangepaste voedingsadviezen

De laatste wetenschappelijke inzichten over gedragsverandering

Naast de jarenlange ervaringen in de praktijk zijn ook de nieuwste wetenschappelijke inzichten verwerkt in de cursus.

Voorbeeld

Ego depletie
Zelfcontrole van mensen, bijvoorbeeld om de reep chocola in de supermarkt niet te kopen, vereist energie. Als mensen in een moeilijke situatie zitten en als er dan ook nog een tegenslag komt, dan raakt de bron van zelfcontrole energie snel uitgeput. Ego depletie kan op verschillende manieren verminderd, vermeden of overwonnen worden, bijvoorbeeld door het veranderen van verwachtingen, het automatisch activeren van motivatie, of het vormen van actieplannen. Het is van belang dat deelnemers hier inzicht in krijgen en leren wat ze kunnen doen om hun bron van zelfcontrole energie niet uitgeput te laten raken. Aandacht voor ego-depletie is er bij opdracht 1.7 en opdracht 2.2.

Kennis in werken met groepen.

Hoe creëer je een prettige sfeer, hoe ga je om met dominante of juist hele stille deelnemers, hoe kun je deelnemers motiveren tot gedragsverandering? De E-learning biedt tips en achtergrondinformatie:

Enkele tips:

 • Wees enthousiast, geïnteresseerd en vriendelijk. Wanneer je terugkomt op onderwerpen die deelnemers eerder in de bijeenkomst aanhaalden, laat je zien dat hun vragen wilt beantwoorden (en dus niet op het houden van een standaard verhaal).
 • Sluit aan bij ervaringen van de groep. Licht bijvoorbeeld toe dat je zelf ook graag op de kleintjes let om geld te besparen.
 • Gebruik persoonlijke voorbeelden uit je praktijk. Geef bijvoorbeeld aan dat je vaak van cliënten in je praktijk hoort dat zij moeite hebben met het lezen van voedingsmiddelen etiketten en dat het veel tijd kost dit te doen.

Achtergrondinformatie:
Wanneer je de cursus geeft aan een groep deelnemers met financiële problemen, kan het deelnemen aan de bijeenkomst een barrière zijn en schaamte oproepen. Maar ook in groepen die in een het kader van een wijkproject worden georganiseerd, hebben deelnemers te maken met sociale angsten. Zo kunnen deelnemers onzeker zijn om in een groep te spreken, bang zijn om een slechte indruk te maken doordat ze opdrachten moeilijk vinden, of bang zijn voor kritiek van anderen op hun koop- en voedingsgedrag. Deze sociale zorgen vormen de grootste barrière in leren en veranderen. Sociale veiligheid creëren is daarom belangrijk.

Achtergrond informatie over mensen met een laag inkomen.

Diëtisten zijn gewend om te denken vanuit het gezondheidsaspect. Mensen met een laag inkomen zijn vaak minder gemotiveerd om hun voedingsgedrag te veranderen. Wat betekent het als je maar 40 euro per week te kunnen besteden aan boodschappen? En hoe ga je hier als diëtist mee om?

Voorbeeld toepassingsopdracht

Ondersteuning door de helpdesk

De werkgroep heeft ruime ervaring met de cursus “Goedkoop gezonde voeding”, die al meer dan 16 jaar in Zuid- Limburg wordt gegeven. Voor vragen kun je contact opnemen met de helpdesk.

Regelmatige update van prijzen en materiaal

De cursus wordt jaarlijks geëvalueerd door de werkgroep die bestaat uit onderzoekers van de UM Maastricht, beleidsmedewerker van de GGD Zuid-Limburg en de diëtisten Akkermans en Lomme.
In de opdrachten en voorlichtingsmaterialen zijn veel prijzen van levensmiddelen opgenomen. Deze prijzen worden regelmatig geactualiseerd.

Acquisitie door de werkgroep

De werkgroep zorgt voor landelijke promotie van de cursus door middel van:

 • Website
 • Publicaties in vaktijdschriften
 • Tijdens presentaties op congressen, symposia en binnen onderwijs
 • In overlegstructuren van o.a. gemeenten en GGD.

CZ zorgverzekeraar heeft na onderhandelingen de cursus “Goedkoop gezonde voeding” toegevoegd aan de gezondheidscursussen in de aanvullende verzekering. CZ verzekerden kunnen afhankelijk van hun pakket € 50 tot € 200,- vergoed krijgen.

Aansluiting bij de WMO

Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeentes de taak en budget gekregen voor zorg en preventie van inwoners. Dit ligt vast in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), echter de invulling verschilt per gemeente. Gemeenten hebben over het algemeen minder budget dan de afgelopen jaren. Preventie kan juist worden ingezet om hoge zorgkosten als gevolg van ziekten, te voorkomen. Goedkoop Gezonde Voeding sluit hier goed bij aan! In de WMO Nieuwsbrief april 2015 van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) staat meer informatie over de WMO en worden handvaten gegeven hoe je daarmee als diëtist aan de slag kan.

Hoe werkt de E-Learning module?

Je doorloopt de E-Learning module in volgorde van de cursus Goedkoop Gezonde Voeding. De opdrachten van de cursus Goedkoop Gezonde Voeding worden ondersteund met achtergrondinformatie, filmmateriaal en toepassingsopdrachten om je de informatie eigen te maken. Aan het eind kun je de cursusmaterialen en instructies voor de praktische voorbereiding van opdrachten (zoals het aanschaffen productverpakkingen van voedingsmiddelen die je kunt demonstreren) downloaden.

Kosten

In de periode van 01-04-2020 tot 01-09-2021 is Goedkoop Gezonde Voeding kosteloos dankzij een subsidie van ZonMw.

Buiten deze periode kost Goedkoop Gezonde Voeding  €100,- excl. BTW (€121,- incl. BTW). Dit is inclusief licentie voor het gebruik van de cursus gedurende de periode van 1 jaar. Jaarlijks kan de licentie tot gebruik verlengd worden (kosten €100,- excl BTW en €121,- incl BTW).

Wat houdt deelname in?

Na aanmelding ontvang je per email link met een betaalverzoek van het online betaalplatform. Je kunt dan via Paypal of Ideal de betaling doen. Wanneer de betaling binnen is (n.v.t. tussen 01-04-2020 en 01-09-2021), krijg je via de helpdesk een e-mail met gebruikersnaam en wachtwoord voor persoonlijk gebruik. Je hebt dan een jaar toegang tot de E-learning, het cursusmateriaal Goedkoop Gezonde Voeding, licentie tot gebruik van de materialen Goedkoop Gezonde Voeding en eventuele updates en nieuwsberichten. Voor zowel technische als inhoudelijke vragen kun je terecht bij de helpdesk (zie formulier onderaan deze pagina).

Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding

Wanneer je je inschrijft voor de E-learning module, dien je ook de Algemene Voorwaarden te accepteren.

Korte samenvatting algemene voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding

 1. Alleen gecertificeerde cursusleiders mogen de cursus geven
 2. Na betaling ontvangt de deelnemer een e-mail met gebruikersnaam en toegangscode voor persoonlijk gebruik. Jaarlijks kan de licentie verlengd worden tegen een vergoeding
 3. Na het succesvol doorlopen van de E-learning module wordt de deelnemer cursusleider. De cursusleider heeft een jaar toegang tot de E-learning, het cursusmateriaal en licentie tot gebruik van de materialen Goedkoop Gezonde Voeding. Dit kan jaarlijks worden verlengd
 4. Gebruikers die de E-Learningmodule met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen een certificaat en zijn daardoor cursusleider, worden aangemeld bij het kwaliteitsregister van de Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) en hun gegevens worden vermeld op de website
 5. Cursusleiders blijven op de hoogte van updates door het periodiek versturen van e-mails en/of berichten in het gesloten deel van de website
 6. De naam van de cursus Goedkoop Gezonde Voeding is beschermd. Dat betekent dat de cursus in conformiteit met het cursusmateriaal wordt gegeven onder vermelding van de naam. De cursus wordt gegeven aan de daarvoor bestemde doelgroep, namelijk mensen met een klein inkomen, weinig gezondheidsvaardigheden en mensen met een traditioneel Nederlands, Turks, Marokkaans of (Hindoestaans/Creools) Surinaams voedingspatroon
 7. Het cursusmateriaal mag niet aan derden worden verstrekt, aangepast, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden

Contact / Helpdesk

Heb je vragen, neem dan contact op met de helpdesk.

Universiteit Maastricht, Vakgroep Gezondheidsbevordering

Helpdesk Goedkoop Gezonde Voeding

Postbus 616

6200 MD Maastricht

E-mail: GGV@maastrichtuniversity.nl

We beantwoorden je mail uiterlijk binnen drie werkdagen.